Ostatnie wiadomości:
Jak zdobyć certyfikt f gaz? - czwartek, 04 lipca 2024 15:45
Buty do biegania od Under Armour – czy warto? - środa, 19 czerwca 2024 18:15
Wskazówki, co robić w deszczowy dzień - czwartek, 06 czerwca 2024 16:05
Dieta Low IG – co to jest? - czwartek, 14 marca 2024 21:54
Zdrowe słodziki od Intenson - czy warto je polecić? - piątek, 24 listopada 2023 19:32
  • Załóż swoje konto!

Ile może dorobić emeryt lub rencista

PDFDrukujEmail

Emeryt lub rencista ma obowiązek powiadomić organ rentowy o wykonywaniu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz o wysokości przewidywanego przychodu. Od grudnia obowiązują zmienione, wyższe kwoty przychodów, od których zależy obniżenie lub zawieszenie świadczeń dla dorabiających emerytów lub rencistów.


Osoby, które po raz pierwszy występują o emeryturę lub rentę, wypełniając wniosek o świadczenie, zakreślają odpowiednie rubryki w części wniosku zawierającej oświadczenie o zamiarze osiągania przychodu (dla emerytury – formularz wniosku ZUS-Rp-1E-część III, pkt 5; dla emerytury pomostowej – część III, punkt 6; dla renty z tytułu niezdolności do pracy – formularz wniosku ZUS Rp-1 R – część III, punkt 9; dla renty rodzinnej formularz wniosku ZUS Rp-2, część V, punkt 1, ppkt.1.8 oraz formularz Oświadczenie o osiąganiu przychodu – ZUS Rw-73).

Osoby już uprawnione do świadczeń, w przypadku podjęcia tej działalności – zobowiązane są nadesłać do ZUS odpowiednie zawiadomienie. Wskazane jest skorzystanie z formularza ZUS Rw-73 – Oświadczenie o osiąganiu przychodu.

Jeżeli z zawiadomienia (oświadczenia) o wysokości przychodu, jaki zamierza osiągać emeryt lub rencista, wynika, że przychód ten będzie osiągany w kwocie nie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oddział ZUS wypłaca świadczenie w pełnej wysokości.

W takiej wysokości świadczenie będzie wypłacane do czasu, w którym zainteresowany zmieni treść oświadczenia, tj. powiadomi organ rentowy o zamiarze osiągania przychodu w wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości emerytury lub renty albo zawieszeniem prawa do jednego z tych świadczeń.

Kto może dorabiać bez ograniczeń? Tylko emeryci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), mogą dorabiać bez ograniczeń i bez obowiązku zgłaszania tych przychodów w ZUS. Chyba, że pobierają jednocześnie emeryturę i rentę wypadkową. W tym przypadku każdy przychód powoduje zawieszenie emerytury lub renty.

Dorabiający ,,młodsi’’ emeryci muszą uważać, aby nie przekroczyć progów dochodowych, powyżej których ich świadczenie będzie zmniejszone lub całkiem zawieszone.

Te progi odpowiadają 70 i 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale br. i jak ogłosił prezes ZUS, wynoszą odpowiednio 2179,70 zł i 4048,10 zł (w poprzednim kwartale 2157,10 zł i 4006,00 zł). Czyli jeśli ktoś zarobi poniżej 2179,10 zł miesięcznie, otrzyma emeryturę lub rentę w przyznanej wysokości.

Jeśli przekroczy tę kwotę, jego świadczenie zostanie obniżone o wielkość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, czyli 467,09 zł.

Ale jeśli zarobi ponad 4048,10 zł, emerytura czy renta zostanie całkowicie zawieszona. Dotyczy to rozliczeń miesięcznych, bo w przypadku rozliczeń rocznych 70 proc. próg dochodowy wynosi obecnie 25 999,80 zł, a 130 proc. – 48 285,20 zł.

Więcej będą mogły dorobić osoby pobierające rentę socjalną. W ich przypadku próg dochodowy wynosi 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia i od 1 grudnia jest to 934,20 zł (poprzednio 924,50 zł). Nowe progi dochodowe obowiązywać będą do końca lutego przyszłego roku.

za:.strefabiznesu.gazetalubuska.pl/Anna Hereta

Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

Piwniczka Ogrodowa - Przewodnik po Wybieraniu i Instalacji
Piwniczka Ogrodowa -... Piwniczka ogrodowa to praktyczne i tradycyjne rozwiązanie, które od wieków służy do przechowywania żywności i napojów. W dobie lodówek i zamrażarek, piwniczka ogrodowa nie straciła na...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie