Ostatnie wiadomości:
Jak się nie nudzić w domu? - poniedziałek, 18 maja 2020 12:47
Dochodzenie roszczenia za opóźniony lot - czwartek, 16 kwietnia 2020 15:07
Remont mieszkania nie musi być straszny! - poniedziałek, 02 marca 2020 13:32
Odtruwanie alkoholowe – jak to wygląda? - środa, 29 stycznia 2020 13:19
Jak zlikwidować przedwczesny wytrysk? - piątek, 25 października 2019 13:39
Jak dobrać opony letnie - poradnik - środa, 27 lutego 2019 13:07
Pomóżmy Piotrowi - wtorek, 26 lutego 2019 11:00
  • Załóż swoje konto!

Co zrobić, gdy łamane są prawa pacjenta - Strona 2

PDFDrukujEmail

Spis treści
Co zrobić, gdy łamane są prawa pacjenta
Strona 2
Wszystkie strony


Skieruj skargę

Gdy się leczysz i uważasz, że zostałeś poszkodowany, możesz dochodzić swoich praw. W zależności od sytuacji skargi kieruj do osób lub instytucji, które mają obowiązek wszystko wyjaśnić.

- Przysługuje ci prawo do złożenia skargi na działanie przychodni lub szpitala. Informacja na temat dni i godzin, w których możesz ją wnieść, powinna się znajdować w każdym punkcie opieki zdrowotnej, który działa w ramach ubezpieczenia. Musi ona być wywieszona w widocznym miejscu. Masz prawo żądać pisemnego potwierdzenia wniesienia zażalenia. Jeśli dotyczy ono niewłaściwego zachowania personelu medycznego (np. lekarza, pielęgniarki lub rejestratorki), najpierw interweniuj u bezpośredniego przełożonego tego pracownika: w szpitalu jest nim ordynator, w przychodni - kierownik.

Jeśli chodzi o sprawy związane z uzyskaniem finansowego zadośćuczynienia od konkretnej placówki służby zdrowia, żądanie musisz kierować do dyrektora oraz do firmy, która tę placówkę ubezpiecza. Dobrze o tym wiedzieć, ponieważ każda jednostka służby zdrowia ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Na twoje żądanie każdy świadczeniodawca powinien podać nazwę i adres ubezpieczającej go firmy. Taką informację otrzymasz także, zgłaszając się do oddziału wojewódzkiego NFZ.

- Jeśli jesteś ubezpieczony, możesz zwrócić się także do Biura Praw Pacjenta lub rzecznika w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce, w którym twoim zdaniem doszło do naruszenia. Skargi najlepiej składać na piśmie. Te dotyczące spraw nieskomplikowanych rozpatrywane są w terminie do 30 dni. Jeśli jednak konieczne jest pośrednictwo innych instytucji, termin ten się wydłuża.

Pamiętaj, że rzecznik praw pacjenta czuwa nad przestrzeganiem praw w placówkach służby zdrowia, wskazuje tryb postępowania, jeśli te prawa są naruszane, udziela odpowiedzi na skargi i pytania pacjentów oraz interweniuje w przychodniach i szpitalach.

- Pacjenci przychodzą do nas, kiedy spotykają się z niechęcią związaną z wystawianiem skierowań, odmową przyjęcia do szpitala - mówi Jadwiga Styczeń, pomorski rzecznik praw pacjenta NFZ w Gdańsku. - W zasadzie główny problem stanowi dostępność usług medycznych i kolejki oczekujących na wizytę u specjalisty czy zabieg w szpitalu. Najpierw prowadzimy postępowanie wyjaśniające, staramy się znaleźć podstawę prawną do działania.

Do rzecznika nie można zgłaszać się ze sprawami dotyczącymi postępowania lekarskiego. Dotyczy to wszystkich przypadków zastrzeżeń co do sposobu leczenia, np. błędnej diagnozy, zastosowania niewłaściwych leków czy też długotrwałego leczenia. W takiej sytuacji poskarż się - właściwemu terytorialnie - rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, działającemu przy izbie lekarskiej.

Sprawa w sądzie

Kiedy twoje prawa zostaną naruszone wskutek czyjegoś błędu, wówczas można mówić o naruszeniu dóbr osobistych. Możesz więc wystąpić do sądu o zadośćuczynienie finansowe za doznaną krzywdę lub o zasądzenie odpowiedniej kwoty na wskazany przez ciebie cel społeczny. Takim naruszeniem jest także złamanie tajemnicy lekarskiej.

Odwołaj się

Jeśli nie masz pieniędzy na leczenie, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce pokryć jego kosztów, spróbuj się odwołać. Pamiętaj, że masz na to miesiąc. Pismo skieruj do dyrektora oddziału NFZ. Jeśli twój wniosek został po raz kolejny negatywnie rozpatrzony, dyrektor ma ustawowy obowiązek skierowania sprawy do sądu rejonowego najpóźniej w ciągu dwóch tygodni. Następnie wniosek trafi do sądu ubezpieczeń, do wydziału ubezpieczeń społecznych.

Jeśli zostanie rozpatrzony negatywnie, możesz skierować sprawę do sądu okręgowego. Na tym jednak nie koniec. Jeśli nadal nie doczekałeś się pozytywnego rozpatrzenia, możesz zawiadomić Sąd Najwyższy. Musisz jednak wiedzieć, że to już ostatnia deska ratunku w polskim ustawodawstwie. Po wyczerpaniu tych wszystkich możliwości pozostaje ci skierowanie sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Lekarz odpowiada

Za swoje błędy lekarz odpowiada na trzy sposoby, w zależności od przewinienia, jakiego się dopuścił wobec ciebie:
- zawodowo: za popełnienie tzw. przewinienia zawodowego. Skutkiem jest orzeczenie kary dyscyplinarnej (upomnienia, nagany, a nawet czasowego lub trwałego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu).
- cywilnie: za wyrządzenie szkody majątkowej albo krzywdy (dot. życia, zdrowia, wolności, dobrego imienia, kultu osoby zmarłej). Skutkiem jest konieczność zapłacenia odszkodowania
(w przypadku szkody) lub zadośćuczynienia (w przypadku krzywdy).
- karnie: za popełnienie przestępstwa (określonego prawem). Skutkiem jest orzeczenie kary: pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny.

za:Polska(Joanna Surażyńska, Edyta Łosińska)


Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

Jak się nie nudzić w domu?
Jak się nie nudzić w domu? W czasie deszczu dzieci się nudzą… ale okazuje się, że nie tylko dzieci i nie tylko w czasie deszczu – nuda podczas siedzenia w domu dopada każdego. Jeśli pogoda nie dopisuje lub...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie

Reklama

Partnerzy

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości