• Załóż swoje konto!

Dodatkowe urlopy macierzyńskie w 2010 roku - Strona 2

PDFDrukujEmail

Spis treści
Dodatkowe urlopy macierzyńskie w 2010 roku
Strona 2
Wszystkie stronyZasiłek za dodatkowy urlop

Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - dla ubezpieczonych będących pracownikami

Od 1 stycznia 2010 r. pracownica, która urodziła dziecko, będzie miała prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego przez okres:
> do 2 tygodni, jeśli urodziła jedno dziecko
> do 3 tygodni, jeśli w trakcie jednego porodu urodziła więcej niż jedno dziecko.

Zasiłek macierzyński za okres określony w Kodeksie pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje od 1 stycznia także w przypadku, gdy urlop macierzyński lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłek macierzyński przysługują do 31 grudnia 2009 r.

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłek macierzyński przysługują przez wyżej podany okres, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. lub odpowiednio 10. roku życia.
W przypadku, gdy w okresie udzielonego dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dziecko ukończy 7. lub odpowiednio 10. rok życia, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłek macierzyński przysługują nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. lub odpowiednio 10. roku życia.

Jak się o niego starać?


Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, dodatkowy urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo odpowiednio urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Dodatkowego urlopu pracodawca udziela na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.
W przypadku, gdy pracodawca udzieli urlopu dodatkowego, także w przypadku niezachowania przez pracownicę siedmiodniowego terminu na złożenie wniosku o taki urlop, pracownicy za okres udzielonego urlopu dodatkowego przysługuje zasiłek macierzyński.

Praca w czasie dodatkowego urlopu

Pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu.

Podjęcie pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego następuje na pisemny wniosek pracownicy, złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

We wniosku pracownica wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu z wykonywaniem pracy. Pracodawca jest zobowiązany ten wniosek uwzględnić.
W przypadku, gdy pracownica będzie łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownica wykonuje pracę w czasie korzystania z dodatkowego urlopu.

Zasada ta dotyczy wyłącznie pracowników i nie ma zastosowania do ubezpieczonych nie będących pracownikami.

W przypadku, gdy pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, łącząca korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy, przedłoży zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA o niezdolności do pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, nabędzie prawo odpowiednio do wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego.

Ważne

Praca może być jednak wykonywana w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Tekst powstał we współpracy z rzecznikiem prasowym ZUS w Opolu.
za:.nto.pl/Edyta Hanszke/Od 2010 roku wchodzą przepisy wprowadzające dodatkowe urlopy macierzyńskie

google_ad_client = "pub-1103949568481822"; /* 336x280, utworzono 09-05-29 */ google_ad_slot = "3019608858"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

Zdrowe słodziki od Intenson - czy warto je polecić?
Zdrowe słodziki od Intenson...   Przedstawiamy Ci fascynujący świat zdrowych słodzików od Intenson, których popularność rośnie wraz z rosnącym zainteresowaniem zdrowym stylem życia. Ale zanim zanurzymy się głębiej w...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie

Reklama

Partnerzy

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 301 gości