PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH

Drukuj

Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia lekarza bądź karetki pogotowia ratunkowego.

1. Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni

2. Sprawdź reakcję poszkodowanego:
  • delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj:
    "Czy wszystko w porządku?"
podstawy udzielania pierwszej pomocy

3a. Jeżeli reaguje:

3b. Jeżeli nie reaguje:
  • głośno zawołaj o pomoc,
  • odwróć poszkodowanego na plecy, a następnie udrożnij jego drogi oddechowe, wykonując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy
podstawy udzielania pierwszej pomocy
  1. umieść jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie odegnij jego głowę do tyłu, pozostawiając wolny kciuk i palec wskazujący tak, aby zatkać nimi nos jeżeli potrzebne będą oddechy ratunkowe,
  2. opuszki palców drugiej ręki umieść na żuchwie poszkodowanego, a następnie unieś ją w celu udrożnienia dróg oddechowych.4. Utrzymując drożność dróg oddechowych wzrokiem, słuchem i dotykiem poszukaj prawidłowego oddechu
  • oceń wzrokiem ruchy klatki piersiowej,
  • nasłuchuj przy ustach poszkodowanego szmerów oddechowych,
  • staraj się wyczuć ruch powietrza na swoim policzku.
podstawy udzielania pierwszej pomocy

W pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia poszkodowany może słabo oddychać lub wykonywać głośne, pojedyncze westchnięcia. Nie należy ich mylić z prawidłowym oddechem. Na ocenę wzrokiem, słuchem i dotykiem przeznacz nie więcej niż 10 sekund. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy oddech jest prawidłowy, działaj tak, jakby był nieprawidłowy.

5a. Jeżeli oddech jest prawidłowy:5b. Jeżeli oddech nie jest prawidłowy:

º uklęknij obok poszkodowanego,
º ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej poszkodowanego,
º ułóż nadgarstek drugiej ręki na już położonym,

podstawy udzielania pierwszej pomocy   podstawy udzielania pierwszej pomocy
Ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatkipiersiowej   Nadgarstek drugiej ręki ułóż na już położonym

º spleć palce obu dłoni i upewnij się, że niebędziesz wywierać nacisku na żebra poszkodowanego; nie uciskaj nadbrzusza ani dolnego końca mostka,
º pochyl się nad poszkodowanym, wyprostowaneramiona ustaw prostopadle do mostkai uciskaj na głębokość 4-5 cm,
º po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk na klatkępiersiową, nie odrywając dłoni od mostka. Powtarzajuciśnięcia z częstotliwością 100/min(nieco mniej niż 2 uciśnięcia/s),
º okres uciskania i zwalniania nacisku (relaksacji) mostka powinien być taki sam.

 

6a. Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi:6b. Reanimacje ograniczoną wyłącznie do uciśnięć klatki piersiowej możesz prowadzić w następujących sytuacjach:7. Kontynuuj resuscytację do czasu gdy:

Źródło: www.PierwszaPomoc.net.pl