Ostatnie wiadomości:
Jak dobrać opony letnie - poradnik - środa, 27 lutego 2019 13:07
Pomóżmy Piotrowi - wtorek, 26 lutego 2019 11:00
Pomysł na prezent dla majsterkowicza - czwartek, 13 grudnia 2018 20:00
Ile kosztuje ubezpieczenie NNW szkolne? Sprawdź - środa, 05 września 2018 18:29
Odtwarzacze Blu-ray – ceny i jakość - piątek, 17 sierpnia 2018 13:11
Nie lekceważ uzależnienia od hazardu - środa, 27 czerwca 2018 10:44
Farbowanie włosów: farba czy szampon koloryzujący? - poniedziałek, 21 maja 2018 18:41
Policyjny apel do rowerzystów. - poniedziałek, 17 lipca 2017 18:31
  • Załóż swoje konto!

Zasiłki dla bezrobotnych

PDFDrukujEmail

Prawo do zasiłku przysługuje osobie bezrobotnej za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Prawo do zasiłku przysługuje jeżeli:

1. nie ma dla niej propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
2. osoba ta w okresie 18 miesięcy przed dniem zarejestrowania (łącznie przez okres co najmniej 365 dni):

Rodzaje zasiłków:


- podstawowy (100%) 575 zł
- obniżony (80%) 460 zł
- podwyższony (120%) 690 zł
(wszystkie kwoty są kwotami brutto)

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od udokumentowanego stażu pracy i wynosi:


• 80% zasiłku podstawowego, przy stażu poniżej 5 lat pracy,
• 100% zasiłku podstawowego, przy stażu od 5 do 20 lat pracy,
• 120% zasiłku podstawowego, przy stażu powyżej 20 lat pracy.

- Wypłaty zasiłku dla bezrobotnych dokonywane są „z dołu", za okres pobierania zasiłku opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne,

- Okresy pobierania zasiłku i stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

Okres pobierania zasiłku

Zależy od stopy bezrobocia na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy.

1. 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

2. 12 miesięcy – dla bezrobotnych:

- zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub,

- powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub,

- którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

W razie urodzenia dziecka w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w okresie miesiąca po jego wyczerpaniu, okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o czas, za który kobiecie przysługiwałby, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński,

Jeśli małżonek osoby bezrobotnej jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i mają oni na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 15 lat, a osoba bezrobotna o której mowa utraci prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, wówczas jedno ze współmałżonków może nabyć prawo do pobierania zasiłku prze okres 18 miesięcy,

Osoba bezrobotna, która nabyła w Rzeczpospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń. Świadczenia przysługujące osobom bezrobotnym są wypłacane na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE, EOG oraz państw, które na podstawie zawartych umów ze Wspólnotą Europejską mogą korzystać ze swobody przepływu osób.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

Jak dobrać opony letnie - poradnik
Jak dobrać opony letnie -... Pod koniec zimy przychodzi czas, kiedy należy przygotować swoje auto na przyjście wiosny. Jednym z najważniejszych zadań jest dostosowanie ogumienia do panujących warunków. Można założyć...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie

Reklama

Partnerzy

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości