Nauczyciele będą mogli uczyć pierwszej pomocy

Drukuj

ZMIANA PRAWA - Nauczyciele, którzy ukończą odpowiednie kursy kwalifikacyjne, będą mogli prowadzić w szkołach zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Muszą jednak zdać egzamin. Już od września dzieci i młodzież mają uczyć się w szkołach udzielania pierwszej pomocy medycznej. Zajęcia będą prowadzone przez ratowników, lekarzy lub pielęgniarki, które pracują w systemie ratownictwa. Natomiast od przyszłego roku takie lekcje będą mogli prowadzić również odpowiednio przeszkoleni nauczyciele.

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, będą oni musieli ukończyć kursy kwalifikacyjne, zdać egzamin i uzyskać specjalne zaświadczenie potwierdzające ich umiejętności w tym zakresie. W związku z tym, że co pięć lat zmieniają się wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, zaświadczenie będzie zachowywało swoją ważność tylko przez ten czas.


Jak wynika z załącznika do projektu rozporządzenia, dzięki ukończonym kursom lekarze mają zdobyć wiedzę m.in. z zakresu anatomii człowieka i funkcjonowania poszczególnych narządów. Będą się również uczyć, jak zabezpieczyć np. miejsca wypadku, a także jak używać sprzętu ochronnego, np. masek, rękawiczek czy okularów. Muszą również wiedzieć, w jaki sposób działać w sytuacjach zagrożenia życia, czyli np. zadławień, utraty przytomności poszkodowanych czy zatrzymania krążenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie już 1 września tego roku. Jednak, jak wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. nr 50, poz. 400), mają oni czas na odbycie kursów z zakresu pierwszej pomocy medycznej do 1 września przyszłego roku.

DOMINIKA SIKORA
Gazeta Prawna